Hellvi


Marknadsdemokratin
har som sig bör röst-
starka A-röster och
SD-röster...